Event
Over the years I’ve had the chance to work on huge corporate events with huge businesses demanding full coverage of their important events. I always listen closely on what my clients want and how they want it delivering a full view and sometimes an artistic view of their great evening, conference or workshop. Best way of putting it would be to use the old saying…
You tell me to jump and I’ll ask how high.

You as a client will always be the most important thing during an event and I always make sure that all guests doesn’t feel uncomfortable when I ask to take their picture.

Svenska
Genom åren så har jag haft chansen att arbeta med enorma företagsevent som krävt full täckning av hela eventet. Jag lyssnar alltid noga på vad mina klienter vill ha så jag kan leverera en fullständig bild och ibland även en artistisk vinkel av eventet, konferensen eller workshopen. Det bästa sättet att beskriva hur det är att jobba med mig skulle vara det gamla uttrycket…

Du säger åt mig att hoppa och jag frågar hur högt.

Du som kund kommer alltid att vara det allra viktigaste under eventet och jag ser alltid till att gästerna känner sig bekväma när jag frågar om att ta ett foto på dem.